Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://poseidontub.cz

Kontakt:

Tel.: +420 728 824 362
e-mail: info@poseidontub.cz

Správce:

Bestmobilecare s.r.o.
ičo: 07948620
Jírovcova 1621/19,
České Budějovice 3,
370 01 České Budějovice

Tyto podmínky společnosti upravují návštěvy webových stránek společnosti na adrese www.poseidontub.cz, poskytování kontaktů a elektronické komunikace ohledně dotazů na dodávky výrobků či zhotovení díla, případně vytčení vad dodaného zboží či díla, kdy v těchto případech společnost Bestmobilecare s.r.o. je v postavení správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení EU 2016/679.

Společnost Bestmobilecare s.r.o. zpracovává následující osobní údaje návštěvníků svých webových stránek:

  •  jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • adresa bydliště či sídla
  • IP adresa
  • cookies
  • veřejně dostupné údaje ze sociálních sítí

Důvodem zpracování těchto údajů je nutnost vzájemné komunikace při poskytování služeb, zodpovězení dotazů, vyřízení poptávky, zaslání cenové nabídky, sjednání schůzky, zaslání vyžádaného katalogu či jiných tiskovin, informování ohledně stavu zakázky, realizace zakázky včetně platby za ni, případně vyřízení reklamace, zasílání newsletteru, pokud k němu byl ze strany zákazníka udělen souhlas.

Společnost Bestmobilecare s.r.o. sděluje, že uchování předmětných osobních údajů bude po dobu pěti let ode dne uskutečnění prvního kontaktu, zaslání poptávky apod., nedohodne-li se společnost Bestmobilecare s.r.o. s klientem jinak. Klient může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Společnost Bestmobilecare s.r.o. obecně nebude poskytovat bez důvodu tyto údaje třetí osobě. V případě nutnosti sdílení těchto údajů však je povinna uzavřít s dalším zpracovatelem zpracovatelskou smlouvu.